Sjöfartsföreningen i malmö

Klicka här för att redigera underrubrik


Kalender 2019


Styrelsemöten 2019

Följande torsdagar - kl 17:00


14 februari

25 april
22 augusti
24 oktober


Styrelsemöten äger rum på Sjöfartsverket i Malmö.Sammankomster 2019
21 mars

23 maj

26 september


30 november
Årsmöte - kl 18:00 - Sjömanskyrkan - Bångs salong samt Stora Salen för måltid.

Vårutflykt - Studiebesök hos Sound VTS och Lotsstationen. Därefter måltid på Bistro Royal.

Höstmöte - kl 18:00 - Sjömanskyrkan - Kort medlemsmöte. Bångs salong samt Stora Salen för måltid. Efter maten redogör VD:n för Ystad Hamn, Björn Boström, om hamnens utveckling.

Julmöte - kl 18:00 - Restaurang Hamn & Peppar, Kinagatan 7, Malmö. Kallelse kommer att ske i god tid före.

Kallelser till samtliga sammankomster skickas ut ca tre veckor före evenemangen och eventuella frågor besvaras av vår sekreterare Ann Hägglund, tfn: 040-15 49 68 eller via e-mail

info@sjofartsforeningenimalmo.se

Ny spännande och mycket intressant bok om


"Ångisbrytaren Bore"För vidare information, läs mer under fliken S/S Bore
Bok om Sjöbefälsskolan i Malmö

Jan Horck har skrivit en bok om "Malmö Sjöbefälsskola 1842-1982". Han tog själv examen som sjökapten här och arbetade bl. a. som lärare i navigationslära på skolan.

Boken beskriver skolans verksamhet under 140 år. Den är på 500 sidor och det finns många intressanta bilder att beskåda. Boken kostar 225 kr.

Önskar du köpa ett exemplar, kan du ta kontakt med författaren antingen per mail: [email protected] eller tfn: 040-91 73 04, mobil: 070-588 75 76.