top of page

Foto Johnny Nilsson

Bli medlem

Var och en som avlagt högre examen vid Sjöbefäls- eller Sjökrigsskola eller på annat sätt är knuten till sjöfarten, kan bli medlem i vår förening. Även personer som visat intresse för sjöfart och rederiverksamhet kan få medlemskap.


Ansökan görs lämpligen till någon styrelsemedlem och inval sker på närmast följande styrelsemöte - fyll gärna i nedanstående formulär och skicka in!


Medlemsavgiften är tills vidare 250 kronor per år.

Namn*

Email Address*

Meddelande*

bottom of page