Sjöfartsföreningen i malmö

Klicka här för att redigera underrubrik

Foto Johnny Nilsson


Bli medlemVar och en som avlagt högre examen vid Sjöbefäls- eller Sjökrigsskola eller på annat sätt är knuten till sjöfarten, kan bli medlem i vår förening. Även personer som visat intresse för sjöfart och rederiverksamhet kan få medlemskap.


Ansökan görs lämpligen till någon styrelsemedlem och inval sker på närmast följande styrelsemöte - fyll gärna i nedanstående formulär och skicka in!


Medlemsavgiften är tills vidare 200 kronor per år.


Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.