top of page

Styrelse och övriga funktionärer 2021

Ordförande


Skeppsmäklare

Thomas Lund

mobil: 070-810 05 06

thomas@hasting.se

Sekreterare


Rederitjänsteman

Ann Hägglund

tfn: 040-15 49 68

hagglund@telia.com

Ledamot/Klubbmästare


Sjöingenjör

Thomas Fridh

tfn: 0410-230 70

thomas.ewa.fridh@telia.com

Ledamot


Ingenjör

Johnny Nilsson

tfn: 040-49 92 19

dukaten19@telia.com

Vice ordförande


Lotsområdeschef

Anders Alestam

tfn: 010-478 47 83

anders.alestam@sjofartsverket.se

Kassör


Lotskamrer

Carina Sonesson

tfn: 010-478 47 84

carina.sonesson@sjofartsverket.se

Ledamot


Bogserbåtsbefälhavare

Carl-Axel Magnusson

tfn: 046-29 42 85

grinollarna@telia.com

Suppleant


Lokförare

Bengt Widell

Mobil: 070-853 59 94

bengtgoran.widell@telia.com

Suppleant


Skeppningschef

Roddy Friberg

tfn: 070-548 61 77

roddy.friberg@gmail.com

Suppleant

Elingenjör

Ulf Flinth 


Suppleant

Managing Director

Johan Ullenby

mobil: 070-692 41 41

johan.ullenby@gmail.com

Revisor


Revisor

Åke Persson

tfn: 040-49 32 56

ake.i.persson@outlook.com

Revisorssuppleant


Telegrafist

Kerstin Hernandez Moreno

mobil: 070-570 35 86

kerstin.moreno@live.se

Revisor


Konsul

Ingmar Ingstad

tfn: 040-745 80

ingmar@ingstad.se

Valberedning


Sjökapten

Tore Dahl


Valberedning


Sjökapten

Lars Andersson 

Valberedning


Skeppsklarerare

Lennart Göransson

tfn: 040-864 53

lennart@ingstad.se

Valberedning/Suppleant


Maskinist

Bertil Palm

tfn: 0410-187 05

farbrorbp41@hotmail.com

Äkta bilder och även bättre bilder kommer att läggas ut efter hand!

bottom of page