Sjöfartsföreningen i malmö

Klicka här för att redigera underrubrik

Styrelse och övriga funktionärer 2016


Ordförande


Skeppsmäklare

Thomas Lund

mobil: 070-810 05 06

[email protected]

Sekreterare

Rederitjänsteman
Ann Hägglund
tfn: 040-15 49 68
[email protected]
Ledamot/Klubbmästare

Sjöingenjör
Thomas Fridh
tfn: 0410-230 70
[email protected]

Vice ordförande


Lotsområdeschef

Anders Alestam

tfn: 010-478 47 83

[email protected]

Kassör


Lotskamrer

Carina Sonesson

tfn: 010-478 47 84

[email protected]Ledamot

Bogserbåtsbefälhavare
Carl-Axel Magnusson
tfn: 046-29 42 85
[email protected]
Ledamot

Ingenjör
Johnny Nilsson
tfn: 040-49 92 19
[email protected]

Suppleant


Lokförare

Bengt Widell

Mobil: 070-853 59 94

[email protected]

Suppleant


Skeppsmäklare

Susanne Åkesson

tfn: 046-71 03 88

[email protected]

Suppleant


Skeppningschef

Roddy Friberg

tfn: 070-548 61 77

[email protected]

Suppleant

Managing Director
Johan Ullenby
mobil: 070-692 41 41
Revisor

Revisor
Åke Persson
tfn: 040-49 32 56
[email protected]

Revisor

Konsul
Ingmar Ingstad
tfn: 040-745 80
[email protected]
Revisorssuppleant

Telegrafist
Kerstin Hernandez Moreno
mobil: 070-570 35 86
[email protected]
Valberedning

Sjökapten
Christian Montagu-Evans
mobil: 076-313 32 47
[email protected]

Valberedning

Skeppsmäklare
Ingvar Bergman
mobil: 073-320 77 77
[email protected]

Valberedning


Skeppsklarerare

Lennart Göransson

tfn: 040-864 53

[email protected]

Valberedning/Suppleant

Maskinist
Bertil Palm
tfn: 0410-187 05
[email protected]

Webmaster

Gunilla Thydell

mobil: 070-588 42 92

[email protected]

Äkta bilder och även bättre bilder kommer att läggas ut efter hand!