top of page

Sjöfartsutbildningar

Om du har för avsikt att arbeta inom sjöfartsområdet, finns det olika utbildningar både på gymnasie- och högskolenivå.

Nedan har gjorts en sammanfattning av olika högskoleutbildningar med utdrag från följande länk


http://www.studentum.se/utbildning/sjofart#moreAboutSearch

SJÖBEFÄL


Det finns flera olika typer av sjöbefäl på ett fartyg. Det är befälhavaren som har det övergripande ansvaret för hela fartyget. Styrmännen är de som svarar för drift och underhåll av maskinanläggning och övrig teknisk utrustning ombord.

En sjöbefälsutbildning är inkörsporten till massor av andra verksamhetsområden. Utöver tjänster ombord på handelsfartyg, ger en sjöbefälsutbildning möjlighet att söka sig till andra närliggande arbetsområde, ex. vis sjöfartsmyndighet, kustbevakning, hamnar, sjöförsäkringsbolag och rederikontor. Utbildningen finns både som 3- och 4-årig. Den 4-åriga kräver ingen sjötid då den är varvad med praktik till sjöss.

LOTS


Som lots har man som uppgift att hjälpa fartygens befälhavare att framföra fartygen i farleder till och från hamnar samt med förtöjning och manövrering i hamnarna. Lotsen, som är specialutbildad för sitt område, befinner sig på fartygets kommandobrygga där han lotsar fartyget med hjälp av prickar, bojar, fyrar, radar, radio och andra tekniska hjälpmedel genom att ge anvisningar till fartygsbefälet.


Lotsen utbildas internt vid Sjöfartsverket, men det krävs att man har sjökaptensbehörighet.

SJÖINGENJÖR


Som sjöingenjör är du en teknisk allätare, orädd för att arbeta i spännande och oförutsägbara miljöer samt har kännedom om hur automatiserade processer fungerar. Är du utbildad sjöingenjör från ett universitet eller en högskola, kommer du att vara eftertraktad både till sjöss och på land.

Vill du bli sjöbefäl, sjöingenjör eller sjökapten är det en utbildning inom sjöfart på universitet eller högskola som gäller.

Sjöfartshögskolor i Sverige

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg


Du kan informera dig djupare genom att gå in på följande länk


http://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/default.aspx

Sjöfartshögskolan i Kalmar - Linnéuniversitetet


Information om utbildningarna finner du under följande länk


http://www.sjofart.org/default.aspx

Att känna till:

  • Sydsvenska Navigationsstiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid sjöfartshögskolorna i Kalmar och Göteborg. Ansökningar skickas in till Sydnav genom respektive sjöfarthögskolas försorg. Ett krav är att man skall vara född i Skåne.

  • Greve Felix von Luckners Minnesfond delar årligen ut gåvor till två nyblivna sjökaptener på sjöfartshögskolan i Kalmar. Dessa framröstas av övriga i respektive klass för gott kamratskap samt goda kunskaper.

Besök vid greve von Luckners grav på Ohlsdorfer begravningsplats i Hamburg

2016-09-08

SKEPPSMÄKLARE

Skeppsmäklareföreningen har egna kurser för dig som önskar utbilda dig till skeppsmäklare. Se följande länk:http://www.swe-shipbroker.se/

Sjöfartsgymnasium

I Sverige finns tio gymnasieskolor som utbildar

MATROSER och MOTORMÄN

KOCKSTEWARD/INTENDENTUR


Om du vill arbeta till sjöss men föredrar att laga mat, kan du utbilda dig till kocksteward. Kontakta din arbetsförmedling för information om utbildningssamordnare. Utbildningen sker f.n. på

Privata utbildningar

CMMA - Copenhagen Malmö Maritime Academy


Genomför kurser som kan erhållas utanför sjöfartshögskolorna. Syftet är att säkra den kunskap som krävs för en fullgod och säker verksamhet till sjöss samt att producera läromedel och publikationer som främjar detta.


Vill du veta mer, gå in på deras hemsida!


http://www.cmma.se/

bottom of page