top of page

Foto Johnny Nilsson

Ordföranden genom tiderna

Hamnkapten Carl Annerstedt

Kapten J P Fagerlund

Kapten J A Pettersson

Hamnkapten Carl Annerstedt

Grosshandlare Carl P Österberg

Hamnkapten Gustaf Sternfelt

Kapten Nils E Kihlbom

Direktör Gösta Jacobsson

Ass direktör Didrik Hamilton

Kapten Göthe Fransson

Sjökapten Ulf Sjögren

Rektor Sölve Arvedson

Hamnkapten Lars-Olof Skoglund

Sjökapten Thomas Åhsberger

Direktör Kjell Ehrenstråhle

Skeppsmäklare Thomas Lund


1893 - 1894

1894 - 1896

1896

1896 - 1899

1899 - 1904

1904 - 1928

1928 - 1958

1959 - 1965

1966 - 1970

1971 - 1976

1977 - 1980

1981 - 1992

1993 - 2006

2007 - 2012

2012 - 2015

2015 -

bottom of page