top of page

Ångisbrytaren S/S BORE

Bore finns att beskåda i Malmö hamn sedan 2012 då hon återkom efter att under många år ha befunnit sig uppe i Västerås. Hon ligger förtöjd vid Ångbåtsbron.


S/S Bore sjösattes lördagen den 17 november 1894 vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Hon byggdes på uppdrag av Malmö Hamndirektion för tjänst som isbrytare och reservfärja. I dag är hon världens äldsta ångmaskinsdrivna isbrytare, som fortfarande kan gå för egen maskin.


S/S Bore är ett resultat av den fantastiska expansion som svensk sjöfart upplevde under 1800-talets senare del då kreativiteten var stor. 1893 var det ännu en hård isvinter i Öresund och kapaciteten räckte endast till på den danska sidan. Detta hade även skett under andra hårda vintrar och Malmö hamn fick stå utan isbrytarhjälp. Då beslöt man sig för att bygga sin egen isbrytare. Kockums hade byggt isbrytare tidigare, men nu skulle vi ha vår alldeles egen.


Bore tjänstgjorde både under 1:a och 2:a världskrigen. Under 1:a världskriget bogserade hon sammanlagt 1700 segelfartyg genom minfälten från Trelleborg till Malmö utan att något av fartygen kom till skada. Under 2:a världskriget uttogs Bore till hjälpkanonbåt och bepansrades med kanoner för att hålla uppsikt ute i Öresund.

1968 togs Bore ur tjänst och förföll långsamt vid kaj i inre varvsbassängen och det var inte långt ifrån att hon skulle skrotas, om inte en kolhandlare från Västerås hade förbarmat sig över henne och blev mycket betagen av den fantastiska ångmaskin som fanns i fartyget. Hans namn var Knuth Borg.


I november månad 1983 köptes Bore av Swecox International AB i Västerås och hon bogserades först till Finnboda varv i Stockholm. Renoveringsarbetet har därefter pågått sedan våren 1984 och i dag är Bore i så gott som sitt originalskick. Bore är numera K-märkt, dvs kulturhistoriskt märkt enl Statens Maritima Museer. I november år 2012 blev Bore även T-klassad, dvs traditionsfartygsklassad av Sjöfartsverket (numera Transportstyrelsen).


Bore har under åren 2013 - 2016 gjort enstaka turer på Öresund, men det fanns tyvärr klagomål över röken från de som jobbar i byggnaden bredvid och hon har inte varit ute till sjöss sedan dess. Man kan bara hoppas på att Malmö stad upptäcker vilket magnifikt historiskt kulturminne hon är samt att hon i framtiden kan få finnas kvar i Malmö hamn där hon hör hemma.


En bok om Bore har nyligen publicerats och där kan man läsa allt om Bores fantastiska historia, som är både spännande och äventyrlig.

"Ångisbrytaren Bore"

Boken om den snart 125-åriga ångisbrytaren Bore är nu äntligen färdig! Huvudförfattare är Lars Erik Johansson och Gunnar Carlberg, men även ett par andra har bidragit med en del intresant läsning. Boken är på 199 sidor och det finns många intressanta bilder och spännande berättelser från Bores äventyrliga tid som både isbrytare och hjälpkanonbåt under de båda världskrigen.


Priset är 200 kr och önskar du boken hemsänd tillkommer porto med 65 kr. Kan beställas hos Gunilla Thydell:

gunilla.thydell@gmail.com

mobil: 070-588 42 92

bottom of page